15 Eylül 2016 Perşembe

KARABASAN!!! Nedir ve Nasıl Oluşur?

Halk dilinde KARABASAN olarak bilinen, uyku esnasında kendini uyanık zannedip kımıldayamama veya konuşamama halidir ki bu durum insanın üzerinde  rahatsız edici bir ağırlık hissi oluşturur.
Genelde bu durum, insanlar arasında ağır yemek yemenin veya kabuslar görmenin sonucu bir ruhsal varlığın üzerine oturması gibi algılanır.
Aslında uykunun REM (rapid eye movement) ve NONREM(non rapid eye movement) evreleri arasında oluşan bu sıkıntı bedenin UYKU FELCİNE girmesidir. Bu evreler uyku sırasında 90'ar dakikalık tekrarlar halinde birbirini takip eder.
Karabasan uykunun uyanıklığa yakın bir bölümü olan REM evresinde meydana gelir.


Bu evrede göz hareketleri başlar ve beden tamamen hareketsiz bir felç durumuna geçmiştir.Uyanıklık ile uyku arasında oluşan bu evrede beyin gerçekle gerçek dışı arasında gider ve gelir. Böylelikle halüsinasyon görme durumu ve beynin olayları algılama şeklinde karışıklıklar yaşanır. Bu hal içinde olan insan sanki üzerine bir ağırlık basıyor ve tüm hareket kabiliyeti engelleniyormuş hissine kapışır. Bağırmak ister ancak bağıramaz. Çok sıkıntılı bir durum söz konusu olduğundan, geçen süre çok uzunmuş algısı yaratır.

NonRem evresi ise kendi içinde 4 ayrı evreden oluşur. 

İlk evre, uykuya dalma evresidir. Beyin normalde ürettiği bioelektriği beta beyin dalgasından alfa dalgasına çevirmeye başlar. Bu evre bedenin rahatlama evresidir. Beyin uykuya dalmakla uyanıklık arasındadır.

İkinci evre, beyin yavaş yavaş alfa dalga boyunda çalışmaya başlar. Hafif rüya ve gerçeklik arası bir evredir.

Üçüncü evrede, beyin uykunun derin evresine ve teta beyin dalgasına geçer. Bu evrede bilinçaltı tamamen açık ve rüyaların derinleştiği bir haldir. Beyin dalgaları yavaşlamış ve beden tamamen hareketsiz bir felç durumundadır. Bu evrede beyin uyanık hale geçtiğinde beden hareketlerini kontrol edemez ve gerçek dışı bir boyut aleminde olduğunu zanneder.

Dördüncü evre ise, beyin delta dalga boyuna girer ve çıkar. Uykunun en derin evresidir. Karanlık ve sessiz bir ortamın olması halinde beyin bu evrede uzun bir süre kalabilir. Ancak bu durum teta ve delta beyin dalgaları arasında gider gelir.

Uyku Felci veya diğer bir deyişle KARABASANI. uykunun REM yani uyanıklığa en yakın evresinde  yaşamamız normal değildir. Bundan korunmanın en etkili yolu bilinçaltımızı temizlemek ve beynin teta dalgasına geçiş tekniklerini öğrenerek kolay bir çalışmayla beyin dalgalarımızı kontrol edebilmektir.
Böylelikle gece uykuya dalmadan hemen önce  bilinçaltımıza gerekli olan olumlu bilgileri yükler ve gece boyunca bu bilgilerin bilinçaltımızda gerekli bölümlerde arşivlenerek bir sonraki adımımızı şekillendirmesine yardımcı olmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder