1 Haziran 2018 Cuma

Bilinç Seviyeni Öğren? Arzularını Bilinçli Olarak Gerçekleştir!!!

''Akıllılar kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmaları dünyanın temel bir sorunu:''
Bertrand Russel
Cehalet içinde olan kişi bilmediklerinin farkında olmadığı için her zaman cesur davranır.
Her işte öne atılır ve kendini göstermeye çalışır.
Bu yüzden bir çok şirkette patronların belli yerlere getirdikleri kişiler asıl bilgiye sahip olanlar değil o bilgiye sahip olduğunu sananlardır.
Çünkü bildiğini bilen ancak mütevazılıktan kendini öne çıkarmayanlar hakettikleri yere gelemedikleri zaman hiç yakınmasınlar.
Ruhani liderlerden Dr. David Hawkins insanların kendilerini ifade ediş biçimlerini, olay ve kişilere karşı tepkilerini, olay ve kişilere yaklaşımları ile birikimlerini baz alarak bir bilinç skalası ortaya çıkarmış.Bu kalibrasyon haritası kişinin düşünce boyutunu, sosyal ve entellektüel yapısını gösteriyor.
Bu haritada kişinin görgüsü, hayata bakış açısı, beklentileri,eğitimi, arzuları ve yaşam akışının toplamı tamamen somut bir ölçüme indirgenmiş.
Bu ölçümde kişilerin psiko-sosyal profili, hayatı kabulleniş şekli ve enerji çekim alanı bir kalibrasyon ölçümüyle ifade edilmiş.
Bu kalibrasyon 20 kalibreyle temeli oluşturulmuş ve 1000 kalibreye kadar kişilerin bilinç seviyesi ifade edilmiş.
Utanç, suçluluk, nefret ve yok edicilikten saf bilince doğru uzanan bir kategori oluşturulmuş.
Şimdi bu bilinç seviye haritasına beraberce bir göz atalım ve hayatımızda olan olay ve kişilere olan bakış açımızdaki değişim ve dönüşümleri izleyelim.

20+___ Yok edici dürtüye sahip, utanç içinde olan, öfke ve nefret dolu, içe kapanık, paranoyak ve tamamen tehlikeli bir kişiliğe sahip olanların bilinç seviyesi.
+30___ Gaddar, kinci, günahkar olduğuna inanan, suçluluk duyan, sürekli öfkeli ve kurban rolüne bürünenlerin bilinç seviyesi.
+50___ Çaresizlik, umutsuzluk, yoksulluk  ve bitkinlik içinde çırpınan, başkalarına bağımlı olanların bilinç seviyesi.
+75___ Trajik, depresif ve bağımlılık içinde olanların bilinç seviyesi.
+100__ Tutsak, korku içinde olan, totaliter yönetim anlayışına sahip, sürekli kurtarıcı beklentisi içinde olanların bilinç seviyesi.
+125__ Kıskançlık, hayal kırıklığı yaşayan, para, prestij ve güç peşinde koşanların bilinç seviyesi.
+150__ Kızgınlık, şiddet dürtüsünde, saldırgan tavırlar sergileyen, kavgacı bir yapıya sahip olanların bilinç seviyesi.

+175__ Mağrur olduğunu sanan, yüksek bir ego kontrolünde, toplumun çoğunluk inancından destek alan, dışsal fiziki güçlerle övünç sağlayan,  empati duygusunu yok sayanların bilinç seviyesi.
2012 yılında yapılan bir değerlendirmede Türkiye'nin bilinç seviyesinin çoğunluğu +175 bilinç seviyesine sahip bireylerden oluştuğu ortaya atılmış.
Ortalama olarak verilen kalibre değer 240 olarak belirlenmiş.
Tabii ki bu değer şu anda düştü mü yoksa çıktı mı bu yorumu tamamen herkes kendine göre yapabilir.

+200__ Güce inanan, cesaretli olanların bilinç seviyesi.
+250__ Nötr, güven duygusuna sahip, denemelere açık, özgürlüğüne inanan ve yargılamayı bırakanların bilinç seviyesi.
Bu bilinç seviyesinde kişi yavaş yavaş hayatını dengeler ve düzene sokar.
Bu uyanışın ilk basamağıdır.

+310__ İstekli, umutlu, olumlu bir görüşe ve yüksek bir öz saygıya sahip olan bireylerin bilinç seviyesi.
+350__ Affetmeyi bilen, uyumlu, kabullenebilen, eşitliğe önem veren ve çeşitliliğe saygı gösterenlerin bilinç seviyesi.
+400__ Soyut kavramları farkedebilen, karmaşığı kolayca kabullenebilen ve çözüme soyut açıdan bakabilen bireylerin bilinç seviyesi.
Almanya'nın da bilinç seviyesi 400 olarak baz alınmış.

+500__ Sevgiye inanan ve zararsızlık ilkesini  benimseyen, hiç bir varlığa zarar vermemesi gerektiğine inanan bireylerin bilinç seviyesi.
Bu seviye arzularımızı gerçekleştirebileceğimiz en alt bilinç seviyesidir.

+540__ Dinginlik ve kabullenmenin en üst seviyesine çıkabilen kişilerin bilinç seviyesi.
+600__ Bilgelik yolunda bireysellikten bütünlüğe adım atan bireylerin bilinç seviyesi.

+700__ SAF BİLİNÇ

Bu bilinç seviyesini gösteren kategori gerçekten kendi bilinç seviyemizi bilmemiz için çok önemli.
Yaşadığımız hayatın neden ve nasıllarına cevap getirecek bir bilgi olduğuna inanıyorum.
Çevremizdeki kişilerin davranış şekillerine, tepkilerine, kendilerini ifade edişlerine açıklık getirecek bir bilgidir.
Hayata olan bakış açımız genişleyecek bir kısım olay ve kişilere daha geniş perspektiften bakmamızı sağlayacaktır.
Ülkemiz açısından da bir çok sorunlara açıklık getirecektir.
Mutluluk ve zenginliğin ancak belli bir bilinç seviyesinde olan bireylerin oluşturduğu toplumlarda varolabileceğini açıkça görebiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

TAM BİR UYUM! I Tuncay YEŞİLPINAR